Chia sẽ kỹ thuật

Màng bị xì đứt nhiều


Keo cháy dính ở đầu khuôn, lâu lâu ra khỏi đầu khuôn gây xì đứt ta thường thấy những hạt màu đen trên màng.

Nguyên nhân:

1. Keo cháy dính ở đầu khuôn, lâu lâu ra khỏi đầu khuôn gây xì đứt ta thường thấy những hạt màu đen trên màng.

2. Hạt keo không tan trường hợp này có những hạt nhỏ màu trắng li ti trên màng.

3. Nguyên liệu nhiều phụ gia không tan. Nguyên liệu bị bẩn có đất, cát… khi chạy mấy hạt này ra khỏi đầu khuôn gây đứt xì.

Giải pháp:

1. Do chạy nhiệt quá cao keo cháy, cài lại nhiệt cho phù hợp.

2.Do chạy nhiệt quá thấp, tăng nhiệt độ lên cho phù hợp.

3. Kiểm tra và thay đổi lại nguyên.

Đối tác