Cần mua

Cần mua 500000 ly nước uống một lần


Khách hàng cần mua loại li nhựa PP uống nước 1 lần.

Khách hàng cần mua loại li nhựa PP uống nước 1 lần.

Anh em ai cung cấp được vui lòng liên hệ qua email

thanh@phugianhua.com

Lưu ý: mục này hỗ trợ khách hàng nên không có thu phí

Đối tác