Sản phẩm

Hạt phụ gia kháng cháy cho PP / PE


1)    UL 94 ( V-0 ) : < 8%

2)    Din 4102 ( B2) : 4-6%

3)    Din 4102 ( B1 ) : 8-12%

4)    ISO 3795 : < 3%


Thông tin sản phẩm 

1)    UL 94 ( V-0 ) : < 8%

2)    Din 4102 ( B2) : 4-6%

3)    Din 4102 ( B1 ) : 8-12%

4)    ISO 3795 : < 3%

 

Application

- Film

- Tapes

- Fiber

- Yarn

- Non- Woven material.

Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác