Sản phẩm

Hạt màu vàng YE-2011


Hạt màu vàng
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-YE-2011
Hàm Lượng Bột màu: 20%
Filler: Có
 


Thông tin sản phẩm 
Hạt màu vàng
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-YE-2011
Hàm Lượng Bột màu: 20%
Filler: Có
Ứng dụng:
Thổi túi
Ép
Đùn thổi
Loại nhựa : LLDPE / HDPE / PP
Hạt màu vàng
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-YE-2011
Hàm Lượng Bột màu: 20%
FillerL: Có
Không lem màu ở nhiệt độ 100
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác