Sản phẩm

YE-2004 : HẠT MÀU VÀNG TRUNG


Hạt Màu VÀNG TRUNG
Mã Hàng: TLPA-YE-2004
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhiệt độ Max: 250 

Ứng dụng : 
Thổi màng
Ép phun
Đùn tráng

Loại nhựa : LLDPE, HDPE, PP


Thông tin sản phẩm 
Hạt Màu VÀNG TRUNG
Mã Hàng: TLPA-YE-2004
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhiệt độ Max: 250 

Ứng dụng : 
Thổi màng
Ép phun
Đùn tráng

Loại nhựa : LLDPE, HDPE, PP
Hạt Màu VÀNG TRUNG
Mã Hàng: TLPA-YE-2004
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhiệt độ Max: 250 
Nhựa nền : LLDPE
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác