Sản phẩm

Hạt màu hồng phấn


Hạt màu hồng phấn
Mã: TLPA-T2474
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng
Thổi màng, cán màng, ép phun


Thông tin sản phẩm 
Hạt màu hồng phấn
Mã: TLPA-T2474
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng
Thổi màng, cán màng, ép phun
Hạt màu hồng phấn
Mã: TLPA-T2474
Màu phối
Nhựa nền: LLDPE
Ứng dụng
Thổi màng, cán màng, ép phun
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác