Sản phẩm

TLPA-2554 : Hạt màu xanh dương


Hạt Màu Dương
Mã Hàng: TLPA-2554
Hàm lượng Pigment : Màu phối
Nhiệt độ Max: 250 


Thông tin sản phẩm 
Hạt Màu Dương
Mã Hàng: TLPA-2554
Hàm lượng Pigment : Màu phối
Nhiệt độ Max: 250 

Ứng dụng : 
Thổi màng
Ép phun
Đùn tráng

Loại nhựa : LLDPE, HDPE, PP
Hạt Màu Dương
Mã Hàng: TLPA-2554
Hàm lượng Pigment : Màu phối
Nhựa nền : LLDPE
Nhiệt độ Max: 250 
 
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác