Sản phẩm

Hạt màu đỏ cam


Hạt màu đỏ cam
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-RE-2010
Hàm Lượng Bột màu: 20%
Filler: Có


Thông tin sản phẩm 
Hạt màu đỏ cam
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-RE-2010
Hàm Lượng Bột màu: 20%
Filler: Có

Ứng dụng: Thổi màng, thổi túi, đùn, nhựa gia dụng
Loại nhựa : PP / LLDPE / HDPE
Hạt màu đỏ cam
Loại: Cơ bản
Mã: TLPA-RE-2010
Hàm Lượng Bột màu: 20%
Filler: Có
ANTP : NA
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác