Sản phẩm

BL-2001 - Hạt Màu Dương


Hạt Màu Dương
Mã Hàng: BL-2001
Hàm lượng Pigment : 20%


Thông tin sản phẩm 
Hạt Màu Dương
Mã Hàng: BL-2001
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhiệt độ Max: 280 

Ứng dụng : 
Thổi màng
Ép phun
Đùn tráng

Loại nhựa : LLDPE, HDPE, PP
Hạt Màu Dương
Mã Hàng: BL-2001
Hàm lượng Pigment : 20%
Nhựa nền: LLDPE
Nhiệt độ Max: 280 
 
Danh mục Tên tài liệu Size Download

Sản phẩm nổi bật

Đối tác