Đối tác

Kháng UV


Công ty chúng tôi tiếp nhận tất cả các công đoạn từ thiết kế, pha trộn chất phụ gia nhựa cho đến công đoạn tạo hạt. Hãy giao phó cho chúng tôi từ việc trộn, tạo hạt, cung cấp nguyên vật liệu thể lỏng, dạng hạt cho đến việc giao hàng.

Nội dung kinh doanh

Phát triển, nhận ủy thác sản xuất và phân phối chất ổn định nhựa vinyl clorua, chất phụ gia nhựa tổng hợp các loại (chất chống oxy hóa, chất hấp thụ tia cực tím, chất cản trở amin ổn định ánh sáng (HALS), chất ổn định hỗn hợp, chất ổn định hạt màu, phụ gia dùng cho các loại nhựa chống cháy), chất chính và các chất đóng rắn dùng cho nhựa epoxy, chất đóng rắn dùng cho uretan và chất kết dính acrylic dùng cho vật liệu điện tử (dùng cho FPC).

Partner