Common Problems- Màng quá bóng khó cắt

Common Problems- Màng quá bóng khó cắt

* Nguyên Nhân

  • Cài thông số nhiệt quá cao, dẫn đến màng bóng cắt không dính.
  • Nguyên liệu chứa nhiều phụ gia tạo bóng màng gây ảnh hưởng đến cắt dán.

* Giải Pháp

  • Giảm nhiệt độ máy thổi cho phù hợp.

  • Điều chỉnh lại nguyên liệu cho phù hợp.

Hỗ trợ trực tuyến

  • KD - VP (028-36208090)
  • Dịch vụ Khách Hàng (028-66895544)
  • KD - Mr Thành (0982730445 )
  • Hàng Xuất (0908664880)
  • Phòng Kỹ Thuật (0909363145)

Google Adsense