Compounding

Compounding ABS, PP, HIPS with color  and flame restardant (V0, V1, V2)

Không tồn tại tập tin

Hỗ trợ trực tuyến

  • KD - VP (028-36208090)
  • Dịch vụ Khách Hàng (028-66895544)
  • KD - Ms Như (0908664880)
  • Hàng Xuất (0908664880)
  • Phòng Kỹ Thuật (0909363145)

Google Adsense