Chất chậm cháy Frame retardant

  • PP compound đạt V1, V2, V0
  • HIPS compound đạt V1, V2, V0
  • ABS compound đạt V1, V2, V0
  • Hoặc dạng Masterbatch cho 3 nhựa trên

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7t_u52gUOY

Không tồn tại tập tin

Cùng danh mục Chất kháng cháy - Tất cả

Hỗ trợ trực tuyến

  • KD - VP: (+84-8-37976032)
  • Dịch vụ Khách Hàng (66895544)
  • KD -Mr Thành: (0982730445 )
  • Hàng Xuất (0908664880)
  • Phòng Kỹ Thuật: (0909363145)

Google Adsense